همیارسیستم | امیدصدر

نحوه افزودن MIME type جدید جهت اجرای پسوند خاص

MIME type معلوم می‌کند که فایل مورد استفاده چیست؛ به این معنا که پسوند فایل را شناسایی و نوع فایل را جهت اجرا مشخص می‌کند. برای مثال پسوند .html مشخص کننده‌ی این است که این فایل یک HTML Document است یا فایلی با پسوند .zip بیان کننده‌ی این است که فایل مورد نظر یک فایل فشرده شده‌ی ZIP است. سرور لازم است این پسوندها را بشناسد تا بفهمد چگونه با این فایل‌ها برخورد کند. MIME types این کار را برای سرور انجام می‌دهند و پسوندهای مختلف از پیش تعریف شده را شناسایی می‌کنند.

\"نحوه

برای ایجاد MIME type جدید و تعریف پسوند مورد نظر توسط آن، موارد زیر را انجام دهید:

1. وارد فایل .htaccess شوید.

در صورت عدم اطلاع از مسیر قرارگیری فایل .htaccess، این راهنما را مطالعه کنید.

2. عبارتی مانند کد زیر را درون آن قرار دهید:


AddType text/html htm0

در این مثال «AddType» نشان‌دهنده‌ی این است که شما در حال افزودن یک MIME type جدید هستید. بخش دوم یعنی text یا html، همان MIME type هستند و بخش سوم پسوند فایل مورد نظر یعنی پسوند MIME type است که در این مثال «htm0» می‌باشد.

برای روشن شدن مطلب، فرض کنید فایل با پسوند MP3 یا SWF در سرور یا وبسایتتان اجرا نمی‌شود. این مشکل رایج با قرار دادن عبارت زیر رد فایل .htaccess رفع می‌شود:


AddType application/x-shockwave-flash swf

برخی تمایل دارند که فایل مورد نظرشان توسط کاربر دانلود شود؛ یعنی اینکه با ورود بازدید کننده به صفحه‌ای از وبسایت، فایل تعیین شده به صورت خودکار دانلود شود و در مرورگر گزینه‌ی «Save As» یا مانند آن ظاهر شود. در این حالت لازم است بخش دومِ عبارتی که در فایل .htaccess قرار می‌دهند، یعنی MIME type را به صورت «application/octet-stream» بنویسند.

در زیر لیستی از MIME typeهای مختلف آمده است تا در صورت نیاز آن‌ها را در فایل .htaccess قرار دهید:


AddType text/html .html .htm 
AddType text/plain .txt 
AddType text/richtext .rtx 
AddType text/tab-separated-values .tsv 
AddType text/x-setext .etx 
AddType text/x-server-parsed-html .shtml .sht 
AddType application/macbinhex-40 .hqx 
AddType application/netalivelink .nel 
AddType application/netalive .net 
AddType application/news-message-id 
AddType application/news-transmission 
AddType application/octet-stream .bin .exe 
AddType application/oda .oda 
AddType application/pdf .pdf 
AddType application/postscript .ai .eps .ps 
AddType application/remote-printing 
AddType application/rtf .rtf 
AddType application/slate 
AddType application/zip .zip 
AddType application/x-mif .mif 
AddType application/wita 
AddType application/wordperfect5.1 
AddType application/x-csh .csh 
AddType application/x-dvi .dvi 
AddType application/x-hdf .hdf 
AddType application/x-latex .latex 
AddType application/x-netcdf .nc .cdf 
AddType application/x-sh .sh 
AddType application/x-tcl .tcl 
AddType application/x-tex .tex 
AddType application/x-texinfo .texinfo .texi 
AddType application/x-troff .t .tr .roff 
AddType application/x-troff-man .man 
AddType application/x-troff-me .me 
AddType application/x-troff-ms .ms 
AddType application/x-wais-source .src 
AddType application/x-bcpio .bcpio 
AddType application/x-cpio .cpio 
AddType application/x-gtar .gtar 
AddType application/x-shar .shar 
AddType application/x-sv4cpio .sv4cpio 
AddType application/x-sv4crc .sv4crc 
AddType application/x-tar .tar 
AddType application/x-ustar .ustar 
AddType application/x-director .dcr 
AddType application/x-director .dir 
AddType application/x-director .dxr 
AddType application/x-onlive .sds 
AddType application/x-httpd-cgi .cgi 
AddType image/gif .gif .GIF 
AddType image/ief .ief 
AddType image/jpeg .jpeg .jpg .jpe .JPG 
AddType image/tiff .tiff .tif 
AddType image/x-cmu-raster .ras 
AddType image/x-portable-anymap .pnm 
AddType image/x-portable-bitmap .pbm 
AddType image/x-portable-graymap .pgm 
AddType image/x-portable-pixmap .ppm 
AddType image/x-rgb .rgb 
AddType image/x-xbitmap .xbm 
AddType image/x-xpixmap .xpm 
AddType image/x-xwindowdump .xwd 
AddType audio/basic .au .snd 
AddType audio/x-aiff .aif .aiff .aifc 
AddType audio/x-wav .wav 
AddType audio/x-pn-realaudio .ram 
AddType audio/x-midi .mid 
AddType video/mpeg .mpeg .mpg .mpe 
AddType video/quicktime .qt .mov 
AddType video/x-msvideo .avi 
AddType video/x-sgi-movie .movie 
AddType message/external-body 
AddType message/news 
AddType message/partial 
AddType message/rfc822 
AddType multipart/alternative 
AddType multipart/appledouble 
AddType multipart/digest 
AddType multipart/mixed 
AddType multipart/parallel 
AddType x-world/x-vrml .wrl

موفق باشید

مطلب مفیدی بود ؟اشتراک مطلب در :

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ارتباط آنلاین با مدیریت سایت
پیمایش به بالا
مشاوره
ثبت سفارش سریع